Novinky ze mzdového účetnictví

Milostivé léto 2023

Již 1. července 2023 začíná Milostivé léto 2023. Akce, která má pomoci dlužníkům se tentokrát týká především těch, kteří mají dluh na sociálním pojistném anebo jsou zatíženi vybranými daňovými dluhy.

Náhradní výživné nejen z pohledu srážek ze mzdy

Náhradní výživné je sociální dávka, o kterou může požádat nezaopatřené dítě nebo jeho zákonný zástupce. Výše náhradního výživného je rovna rozdílu měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění v daném měsíci, přičemž maximální měsíční výše výživného je 3 000 Kč. Dávka se vyplácí po dobu maximálně 24 měsíců. 

Exekuce a přeplatek z ročního zúčtování daně

Máte zaměstnance s exekucemi? Možná právě i Vy v tomto období řešíte situaci, kdy Vám exekutor zašle přikázání jiné peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování daně. Jaká jsou tedy pravidla?